MUHTEŞEM DEĞİŞİM

0

EN SEVİLEN ÖĞRETMEN

Hz. MUHAMMED (SAV) KİTAPLA GELDİ, OKUL AÇTI, İLİM ÖĞRETTİ, MUHTEŞEM BİR DEĞİŞİM MEYDANA GETİRDİ

EN SEVİLEN ÖĞRETMEN HZ. MUHAMMED (SAV) MUHTEŞEM BİR DEĞİŞİM MEYDANA GETİRDİ

Eğitimaşk, şevk, sabır ve gönül işidir; hüner ve maharet ister. Nitelikli eğitimci gönüllere girmeyi bilir. Gönlüne giremediğimiz çocuğun kafasını aydınlatamayız.

Gönüllere hükmedemeyen, beyinlere hükmedemez.

Eğitim, gönüllere taht kurma mesleğidir.

Bütün devirlerin en sevilen, en başarılı ve en etkili eğitimcisi Hz. Muhammed aleyhisselâmdır.

Allah, ona kitap indirdi ve toplumuna öğretmen tayin buyurdu.

En Sevilen Öğretmen (sav), Suffe Okul açtı, kitap getirdi, ilim öğretti, maharete ve fazilet çağını başlattı.

Okumaya, öğrenmeye, ilme ve maharete önem verdi. Sadece çocuklara değil, büyüklere de öğretmenlik yaptı. Sadece küçüklere değil, büyüklere de İslam’ın güzelliklerini, Hak ve hakikati anlattı. İslamî değerleri bütün insanlara ders verdi.

Suffa Okulu yatılı idi. Dersler camide yapılıyordu. Okuldaki öğrenci sayısı 70 ile 400 arasında değişti. Peygamberimiz (sav) kendisine getirilen hediye, zekât ve sadakaları onlara aktardı.

Okulunu kurucu müdürü ve öğretmeni idi. Sonraki yıllarda mahalle mektepleri açtı, yetiştirdiği öğrencileri oralara öğretmen olarak tayin etti; okuma-yazma, Kur’an, ilim, inanç ve ibadet esaslarını öğretmenlerini istedi.

Ubade İbn Samit, öğrencilere Kur’an ve yazı yazmayı öğretti.

Abdullah İbn Said İbni-As, güzel yazı dersi verdi.

Muallim Mirdas, çocuklara öğretmenlik yaptı.

Cübeyr İbn Hayatissekafi, kitap okumayı öğretti. 

En Sevilen Öğretmen (sav) hem gönüllerehem beyinlere hükmetti. Kalplerin sevgilisi, akılların öğretmeni, nefislerinterbiyecisi oldu. 

Okuma yazma bilmeyen, okulu, gazetesi, kitabı, televizyonu olmayan, öğrenme kültürü bulunmayan bir topluma öğretmenlik yaptı.

Çok zor şartlarda çalıştı.

            Literatüründe okul, kitap, eğitim olmayan bir toplumu eğitti.

            Kaba, ilkel, vahşi ve en kötü âdetlere sahip bir milleti 23 senede dünyanın en kibar, en nazik, en medeni, en adaletli milletine dönüştürdü; onları dünyanın başına sultan yaptı. Cahil bir toplumdan âlimler, hükümdarlar, sanatkârlar, kahramanlar çıktı.

            Öğrencilerini zeki, daha az zeki; yetenekli, daha az yetenekli diye ayırmadı.

            Hz. Bilal, Habbab bin Eret, Selman-ı Farisî köle idiler; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Abdurrahman bin Avf toplum içinde zengin ve itibarlı kimselerdi…

            Hz. Bilal, Ümeyye bin Halef adında Mekke’nin ileri gelenlerinden birinin kölesi idi. Köle diye ondan vazgeçmedi, Kur’an hakikatlerini anlattı, Bilal Müslüman oldu. Hz. Ebubekir onu satın aldı ve azad etti. Bilal, Gönüller Sultanı’nın (sav) müezzini, koruması ve Medine döneminde hazinenin bekçisi (Maliye Bakanı) oldu.

            Hz. Ömer, peygamber öldürmeye karar verecek kadar katı ve kara kalpli biriydi. Kur’an okudu, Müslüman oldu, dünyanın en adaletli hükümdarı oldu.

            Öğrencileri arasında fakir-zengin, siyah-beyaz, zeki- az yetenekli diye ayırım yapmadı. Hepsini aynı şey yapmak için çalışmadı, hepsini kendi kabiliyetine göre eğitip iyi birer insan, takva sahibi ve faziletli birer Müslüman olmaları için gayret etti.

            İnsanlara öylesine muhteşem hakikatleri anlattı ki onu öldürmeye giden, onda dirildi. Onu öldürmek için kılıç kuşanan ve yola koyulan Hz. Ömer (ra), Kur’an okuduktan sonra birden bire değişti. Kanlı kinli Ömer gitti, yerine kalbi Allah aşkı, peygamber aşkı, hakikat aşkı ile dolu, merhamet âbidesi bir Ömer geldi. Bu değişim sayesinde Ömer(ra), dünyanın en adaletli halifesi ve hükümdarı oldu.

PAYLAŞ

YORUM YAP