İYİMSERLİK BAŞARILI İNSANLARIN KARAKTER ÖZELLİĞİ

0

İyimserlik, olumlu düşünce, pozitif yaklaşım eğitimde başarı getirir.

İyimserlik başarının en önemli adımlarından biridir. Başaracağına inananlar, bunun için çalışır ve başarır; inanmayan çalışmaz ve başarısızlığa mahkûm olur. Güçlükleri yenmek için azim ve ümitle çalışmak gerekir. Size iyimserliğin gücünü anlatan bir hikâye anlatmak istiyorum.

Amerika’da bir okul müdürü, deneme yapmaya karar verir. Sene başında öğretmenler odasına gelir ve şöyle der:

“Arkadaşlar, bu yıl çok özel bir sınıf oluşturdum. Notları yüksek, zeki öğrencileri A sınıfına topladım, sınıfta dersi olan arkadaşlar, ona göre ders anlatsınlar.”

Ders yılı biter. Sene sonu öğretmenler kurulunda sınıfların başarı durumu değerlendirilirken A sınıfı öğrencilerinin fevkalâde yüksek not aldıkları görülür, paralel sınıflarda benzer bir başarı yoktur. Müdür, öğretmenlere bu başarının sebebini sorar.

Öğretmenlerden biri, okul müdürüne sene başındaki sözlerini hatırlatır ve sınıfın zeki öğrencilerden oluştuğunu söyler.

Müdür, gülümser ve herkesi şaşırtan şu sözleri söyler:

“A sınıfını kura ile oluşturdum. Orada seçme öğrenci yok.”

Bu defa öğretmenler, sınıfa dersi giren öğretmenlere bakarlar.

Öğretmenlerden biri:

“O sınıfa bıranşında daha başarılı öğretmenler gönderildi.”

“Hayır.” der müdür.

“Öğretmenleri de kura ile belirledim.”

Herkes şaşırır. Öğretmenler bir yıl aldatıldıklarına mı yansınlar, başarının sebebini bulamadıklarına mı üzülsünler?.. Öğretmenlerden biri, okul müdürüne, başarıyı neye bağladığını sorar.

Müdürünün cevabı şaşırtıcıdır:

“İyimserlik ve olumlu düşünme bu başarıyı doğurdu. Siz A’daki öğrencileri çalışkan ve zeki kabul ettiniz, öyle davrandınız. Dersleri daha özenli anlattınız. Not verirken zaten çalışkan çocuklar deyip gaza basar gibi not verdiniz. Sonucu iyimserlik doğurdu.”

Dünyadaki önemli eserlere imza atanlar, çoğunlukla iyimser ve pozitif düşünceli insanlardır.

PAYLAŞ

YORUM YAP