İBN HALDUN ve GÖRE ÖĞRENCİYE SERT DAVRANMANIN ZARARLARI

0

Dayağın kötü bir şey olduğu, eğitimde yer almaması gerektiği yüzyıllar öncesi yapılan bir tespit. Sosyolojinin kurucusu

İbn Haldun (vefatı 1406) şöyle der:

“Eğitim ve öğretim işlerinde öğrencilere, bilhassa küçük yaştaki çocuklara sert davranmak zararlıdır. Sert davranmak, öğrencilerde kötü alışkanlık meydana getirir. Bu türlü terbiye:

  1. Öğrencinin ruh ve yaratılışına baskı yapar.
  2. Onların neşesini, öğrenme ve çalışma sevgisini yok eder.
  3. Onları tembelliğe sevk eder.
  4. Kızgın ellerin kendisine uzanmasından korkar, yalan ve kötülüğe yönelir.
  5. Kalplerinde sakladıklarının ve düşündüklerinin tersini söylemeye, yalana alıştırır.
  6. Bu eğitim metodu onları, her zaman hile ve düzen yolunu seçmeye götürür.
  7. Sosyal hayatla ve medenileşmekle elde edilecek üstünlükleri, şahsını, ailesini ve cemiyeti korumaya alışmaktan ibaret olan insanlığın manasını bozar. Kendini ve ailesini korumak hususunda başkalarına muhtaç olur.
  8. Öğrencinin ruhu, fazilet ve güzel karakter kazanmaktan uzak kalır, tembelleşir.
  9. Öğrenci, insanlık için gereken meziyetler kazanmaya yanaşmaz. Aşağılık bir insan olur ve düşkünleşir.”

İbn Haldun, hürriyetini kaybedip başkalarının baskı ve boyunduruğu altına giren kavimleri örnek göstererek böyle kavimlerin yalancı, düzenbaz,  tembel, düşkün ve erdemsiz olacağını anlatır. öğrenciye sert davranma konusundaki düşüncelerini şöyle sürdürür:

İşi kendi elinde olmayıp başkalarının elinde bulunan, idare ve egemenliklerini kaybeden herkesin ve her milletin hâli böyledir. Bu, denenmiştir ve bilinen bir şeydir. Yahudilere bak. Başkalarının kötülüğü ve boyunduruğu altında yaşamanın sonucu olarak karakterleri bozulmuş, her yerde ve her yüzyılda “haraç” diye adlandırılmışlardır. Bu meşhur terim; alçak, dolandırıcı, kötü, hilekâr demektir. Bunun sebebi yukarıda anlattığımız gibi başkalarının kahır ve zulmü altında yaşamalarıdır. Bundan dolayı öğretmen, baba ve anne, edep ve terbiye vereceğiz diye çocuklara karşı sert davranmamalıdır.”( Mukaddime III, İbni Haldun, 34. Fasıl, s.160-161)

Dayak, bağırıp çağırma, aşağılama onur kırıcıdır, çocuğun ruhunda kapanmaz yaralar açar, onu hileci, düzenbaz, yalancı, sahtekâr, korkak hâle getirir. Onurlu, özgüvene sahip, başarılı nesiller yetiştirmek için meziyetlerini bulup takdir etmeli, güzel davranışları övülmeli, örnek olunmalı.

Hz. Muhammed (sav), herkesin canından çok sevdiği bir eğitimci idi. Hz. Aişe onun eğitim anlayışını ifade şu hadisi nakleder:

“Ne bir çocuğu ne bir kadını ne bir hayvanı dövmedi, dövdürmedi.”

Gönüller Sultanı HZ. Muhammed’e (sav) on yıl hizmet eden Hz. Enes der ki:

“Ne dövdü ne azarladı ne alay etti ne de surat astı.”

Dayak cennetten çıkmış diyorlar. İyi bir şey olsaydı orada kalırdı. Şeytanla birlikte cennetten kovulmuş.

Ödül, cezadan daha etkili bir eğitim metodudur. Sevgi ve şefkat göstermek, sertlikten daha güçlü ve etkili bir eğitim metodudur. Öğrencilerinize merhametli davranınız.

(ÖĞRETMENİ BAŞARIYA GÖTÜREN YOL VE NİTELİKLİ ÖĞRETMEN, ENSAR, 17.BASKI, S.121)

 

PAYLAŞ

YORUM YAP