GÖNÜLLER SULTANI HZ. MUHAMMED’İ(SAV) SEVEBİLMEK İÇİN ONU TANIMALI

0

40 yılını eğitime veren ve 51 kitap yazan Ali Erkan Kavaklı, Peygamber Efendimizin (sav) eğitimci olarak başarısına hayranlık duymuş; onu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla Gönüller Sultanı Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı’nı kaleme almıştır. Sözbaşı yazısında Kavaklı, Hz. Peygamberin (sav) 23 sene eğitimcilik yaptığını ve yaptıklarını şöyle anlatıyor:
“Allah Resulü (sav) akılların öğretmeni, nefislerin terbiyecisi ve kalplerin sevgilisi idi. Onu gören herkes onu canından çok sevdi. O her şeyden önce gönüller fethetti.
Onun tevhid davasını, şefkat ve merhametini, İslam’ı insanlara anlatmak ve sevdirmek için gösterdiği gayreti ve her şeyden çok da gönülleri fethedişini anlatmak için Gönüller Sultanı Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı’nı yazdım.
Kaynakları tararken en çok ve en sık karşılaştığım ifade şu oldu: “Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulellah!” Herkes onu canından çok seviyordu. Hz. Yasir ve Hz. Sümeyye onun getirdiği hakikat uğrunda her türlü eziyete katlanarak canlarını feda ettiler. Hz. Musab zengin bir aile çocuğu idi, genç yaşta iman etti, annesinin baskıları üzerine evi terk etti ve Resulüllah’a iltica etti, sonra da Habeşistan’a hicret etti. Akabe’de Medineliler Müslüman olup kendilerine İslam’ı anlatacak bir öğretmen isteyince Allah Resulü (sav) onu Medine’ye gönderdi. Bir yıl sonra hac mevsimi Mekke’ye geldi, önce Gönüller Sultanı’nı (sav) ziyaret etti, sonra annesi Hünas’ı. Annesi önce kendisine gelmediği için sitem edince “Önce Resulüllah, onu kimseye tercih edemem!” dedi. Onu herkesten çok seviyordu.
Peygamberimizi (sav) seven sahabenin fedakârlığı göz yaşartacak nitelikte ve fevkalade. İlk Müslümanlar Kureyş müşriklerinin yaptığı işkencelere rağmen inançlarından taviz vermediler, İslam’ı daha iyi yaşayabilmek için Habeşistan’a hicret ettiler. Akabe’de Müslüman olan Medineliler canları pahasına Peygamberimizi (sav) koruma sözü verdiler; Bedir, Uhut, Hendek, Mu’te ve Huneyn’de sözlerinde durdular; İslam’ı dünyaya yaymak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadılar. Mute’de üç bin kişilik sahabe ordusu, 100 bin kişilik Bizans ordusunu yendi. İmparator Heraklius, komutanlarına niçin yenildiklerini sorduğu zaman şu cevabı aldı:
“Bizim yaşamak için koştuğumuz gibi ölüme koşuyorlar, ölmekten korkmuyorlar.”
KÖTÜ AHLAKIN YOK EDİP GÜZEL AHLAKI İHYA ETTİ
Ben sadece öğretmen olarak gönderildim, buyurur. 23 sene öğretmenlik yaptı, toplumdaki kötü ahlakı yok edip güzel ahlakı ihya etti, çirkinlikleri kaldırdı, güzel ahlakı yerleştirdi, yanlış inançların köküne kiprit suyu döküp hak ve hakikate inanılmasını sağladı.
Üstat Bediüzzaman’ın ifadesiyle sigara gibi küçük bir âdeti, küçük bir toplumdan, büyük bir hâkim, büyük ve daimi bir gayretle ancak kaldırabilir.
Gönüller Sultanı (sav) puta tapmak gibi batıl inançları ve onca kötü ahlakı, büyük toplumlardan, küçük bir kuvvet, az bir gayret ve kısa bir zamanda kaldırdı, yerlerine tevhit inancını ve güzel ahlakı, insanların dem ve damarlarına karışma derecesinde yerleştirdi. Allah Resulü (sav) bu yönüyle harika ve benzersiz bir eğitimcidir.
Bugün Müslümanlar az okuyorlar.
Gönüller Sultanı (sav) kitap getirdi, o kitabı her gün okudu ve okuttu. Hatta ezberledi ve ezberletti. Okumayı sevdirdi.
Bugün İslam ülkeleri paramparça ve birbiriyle boğuşuyor.
Gönüller Sultanı (sav), muhakkak ki müminler kardeştir fermanını getirdi. Evs ve Hazrec arasında 120 yıl süren Buas Savaşlarını sona erdirdi. Medine’de Ensar ve Muhacirleri kardeş ilan etti. İslam’ın gelmesiyle Medine’de ilan edilen İslam kardeşliğinin benzeri yoktur.
Allah Resulü’nün (sav) hayatını okumak ve Kur’an’ın emirlerini hayata geçirmek, bugün de Müslümanların her türlü derdinin devasıdır. Onun hayatını okumalı, onu iyi tanımalı, sevmeli ve hayatını örnek almalıyız.
50 kitap yazmış biri olarak onu hep örnek aldım ve onun insanlığı kurtarmak için gösterdiği gayrete imrendim. Özellikle öğrencilerin su gibi berrak bir Türkçeyle, sade ve anlaşılır bir dille, roman okur gibi kolayca Hz. Peygamberin (sav) hayatını bir solukta okumasını istedim. Bütün âyet ve hadislere kaynak verdim. Okuyan herkese çok iyi bir örnek olacağı ümidindeyim.
Değerli okuyucularımın Gönüller Sultanı’nın hayatını heyecan ve ürpertiyle okuyacaklarını ümit ediyor, sevdiklerine en güzel hediye olarak onun hayatını anlatan bu eseri takdim etmelerini ve dostlarına tavsiye etmelerini bekliyorum. Parolamız: En güzel hediye onun hayatını anlatan eser.”
Gönüler Sultanı Hz. Muhammed’in Hayatı isimli eserin asr-ı saadet ikliminin gönüllere taşınmasını vesile olmasını diliyor, okuyucularımıza tavsiye ediyoruz. (İrtibat, Hayat yayınları 0212 6131100)

PAYLAŞ

YORUM YAP