BİLGİ BEYNİ BESLER

0

ALLAH BEYNİ ÖĞRENME PROGRAMLI YARATMIŞ, KİTAP GÖNDERMİŞ.

Öğrenmek Zevk Verir, Öğrenmemek CAN SIKAR

    Beyin bilgi ile beslenir. Bilgi beyin vitaminidir. Yeni şeyler öğrenmek insana zevk verir. Cahillik başlı başına ıstıraptır.

Öğretmenlik, öğrenmeyi eğlenceye dönüştürebilme sanatıdır.

Beyin öğrenme programlı yaratılmış ve iyi bir öğrenme makinesidir. Elektrikli süpürge nasıl tozu emerse beyin de bilgiyi öylesine yutar.

Allah insan beynini öğrenme programlı yaratmış. Ayak yürüme, el tutma, dil tatma, göz görme programlı, beyin ise öğrenme programlı yaratılmış. Öğrenmek beyni geliştirir, zekâyı artırır ve insanı mutlu eder. Kullanılan organ gelişir. Sağ kolunu kullananların sağı, sol koldan güçlüdür çünkü onu daha sık kullanırlar. Kullanılmayan organ zayıflar. Beyin faaliyetleri beyni güçlendirir ve zekâyı geliştirir.

Yeni doğan çocuğun beyni, yetişkin bir insan beyninin yarısı kadardır. Çocuk, ömür boyu kullanacağı hücre donanımı ile dünyaya gelir. Beynin büyümesi, sinir hücreleri arasında bilgi ağları örülmesine, bu ağların sıklığına ve güçlendirilmesine bağlıdır. Hücreler arasında bilgi akışını sağlayan sinir ağları, saniyede 110 metre büyüyebilir. Dokunma, duyma, görme organları vasıtasıyla beyne iletilen uyarılar, sinir hücreleri arasında ağların örülmesini, güçlenmesini ve genişlemesini sağlar. Bu suretle beyin gelişir.

Anne ve baba, çocuğun beyin gelişiminde çok önemli rol oynar. Beyin gelişiminde sevilen öğretmen çok etkilidir ve sanılandan önemli bir etkiye sahiptir. Okulda öğretmen, basit bilgiler öğreterek derslere başlar. Beyin basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru öğrenmeyi sever. Öğrenme yeteneği adım adım gelişir; karmaşık ve zor bilgiler de öğrenilir. Daha sonra beyin, çok daha karmaşık bilgileri de öğrenir.

Beyin kolaydan zora doğru öğrenmeyi sever, zor ve karmaşık şeylerden başlanırsa öğrenme gerçekleşmez.

Bu gerçeği, çocuğun beynine giden uyarıların ördüğü sinir ağı sistemine bakarak tespit etmek mümkün. Uyarılar önce basit yapılanmalar oluşturur, küçük oranda sinir ağı sistemi kurulur. Daha sonra büyük sinir ağı sistemleri örülür. Basit sinir ağı sistemi, karmaşık yapılanmayla karşılaşırsa öğrenme gerçekleşmez. İlkokul birinci sınıf öğrencisine integral hesapları anlatılırsa çocuk bir şey anlamaz.

Birinci sınıf öğrencisine, bir saat integral, bir saat da basit hesaplar anlatılsın. Çocuk basit hesapları öğrenir, integral dersini öğrenemez. Beyinde oluşan basit bilgi ağı sistemi, karmaşık bilgi sistemi ile karşılaşırsa öğrenme gerçekleşmez.

Beyin, üzerinde çalışabileceği ve hazmedebileceği bilgiyi öğrenir. Mesela önce dilin basit kurallarını ve yapısını öğrenir çünkü beyin basit sistemleri öğrenmeye müsaittir. Zamanla beynin anlama kapasitesi gelişir ve olgunlaşır. İleride bahsedilecek olan “kritik süreç” dil gelişiminde önemlidir. Beyinde dil dosyasının erken zamanda açılması çok önemli bir avantajdır. Çocuk, dili 12-13 yaşlarına kadar öğrenememişse bundan sonra hatasız bir şekilde dili konuşamaz. Bu sebeple yabancı dil eğitiminin okul öncesinde, en geç ilkokul birinci sınıfta başlaması gerekir.

Bir dili iyi öğrenen çocuk, ikinci bir dili daha kolay öğrenir çünkü beyin yeni bilgileri eski bilgilerle karşılaştırarak öğrenir. İnsan bir dili biliyorsa yeni öğrendiğini onunla karşılaştırır ve daha kolay öğrenir. Çocuklar, karmaşık dil yapısını beyinlerinde oluştururlar. Kelimeleri hafızalarına alır ve dilbilgisi sistemini kavrarlar. Yetişkinler, karmaşık sistemleri ve dilbilgisi sistemini öğrenmede çocuklar kadar yetenekli değildir. Çocuk beyni, öğrenmeye ve beyinde öğrenme sistemleri kurmaya çok elverişlidir.

Doğru bir öğretme sistemi takip edildiği takdirde beyin hem öğrenir hem gelişir hem olgunlaşır. Üstelik bunlardan zevk alır. Öğrenmek, dünyanın en çok mutluluk veren olaylarından biridir.

Öğretmen, çocukların beyin gelişim sürecini tanır, basitten karmaşığa doğru giderse öğretmekte zorluk çekmez. Hele beynin ödül sistemini tanırsa öğretmek zevk hâline gelir. 

PAYLAŞ

YORUM YAP