BEYİN ÖĞRENME PROGRAMLI, ÖĞRENMEYEN BEYİN OLMAZ, MOTİVASYON ŞART

0

beyÇocukları Motive Etme Yolları

Motivasyon her şeydir. Öğrenciyi öğrenmeye motive edemezseniz anlattıklarınız boşa gider. Öğrenciyi motive etmenin birçok yolu vardır. Bunları belli başlılarını sayalım:

  1. Çocuk, kendi kendini motive edebilir. Beyindeki ödül sistemi, bunu temin etmeye kâfidir.
  2. Çocuklar oldukça meraklıdır. Bilmedikleri ve öğrenmek istedikleri şeyleri sorarlar. Her soru motivasyon işaretidir. Soran öğrenci, öğrenmeye hazır demektir. İyi öğretmen, soruları mutlaka değerlendirir.

Bazen soru, çok önemli başarılara kapı açar. Nazif’in sorduğu “Öğretmenim ezbere bize şiir okur musunuz?” sorusu, 7-A’da atmosferi değiştirdi. O saatten sonra hem ben şiir ezberlemeye ve okumaya yöneldim hem öğrenciler. Dersler daha zevkli hâle geldi. Çocuklarla aramızda, yeni ve sağlam dostluk köprüleri kuruldu.

  1. Öğretmen, dersini sevmeli ve ders anlatırken heyecan duymalı ki çocuklar üzerinde heyecan uyandırabilsin. Öğretmende heyecan kıvılcımı olmalı ki öğrencinin yüreğine sıçrasın. Öğreten heyecan kıvılcımı taşımıyorsa öğrencinin yüreğini tutuşturamaz.
  2. Eğitimin motoru öğretmendir. Akıllı tahta, fotokopi, power-point programları, sevilen bir öğretmenin uyandırdığı ilgi ve heyecanı uyandıramaz.
  3. Öğretmenin övgü, takrir ve teşvikleri…Öğretmen, öğrencilerdeki ilerleme ve gayretleri görür, onları över, iyi not vererek ödüllendirir. Sevimli bir gülümseme, omzuna dokunma, “Aferin, harika, çok güzel!” gibi sözlerle öğrencinin beynindeki dopamin sistemini harekete geçirir.
  4. Öğretmenin yüreği, en iyi anlatım tekniklerinden ve en iyi ders araç-gereçlerinden daha etkilidir, ders araç ve gereçleri dikkat çekmeye yardım eder. İyi öğretmen, ders araç ve gereçlerini ustalıkla kullanır.
  5. Hikâye ilgi ve heyecan uyandırır. Öğretmen, dersini hikâyeleştirerek anlatabilmeli.

Öğretmen yetiştiren okullar, adayların kendilerine verilen konuya bir saat içinde hazırlanabilme, onu okulda bulunan malzeme ile sunabilme yeteneğini geliştirmelidir. Günlerce hazırlanarak ve birçok materyal toplayarak ders anlatmak kolaydır.

  1. Çocukların ilgi duyacağı konuları seçmek önemli. Günlük hayatla ve aktüalite ile bağlantı kurarak konular anlatılırsa öğrenciyi motive etmek kolaylaşır.
  2. Konuyla ilgili hazırlık yapıp derse çocukların ilgi duyacağı resim, film göstererek başlanırsa çocukların dikkati kolayca çekilir.
  3. Anlatılacak konunun öğrencileri neden ilgilendirdiği, onlara ne gibi faydası olacağı, hayatta bu konuyla nasıl ve nerede karşılaşacakları anlatmak ilgiyi toplamaya yardım eder.

Eğer müfredattaki konu, çocukların dikkatini çekmiyorsa ve hayatın bir yerinde lazım olmayacaksa çocuklara bir faydası yoksa sırf kitapta veya müfredatta bu konu var diye anlatmak, dersin tadını kaçırır. Bunun yerine çocukların ilgisini çekecek ve onlara faydalı olacak bir konu bulmak gerekir.

İyi öğretmen, çocukların konuya dikkatini çekmenin bir yolunu bulur, ilgi toplamadan derse başlamaz.

 

Netice:

İyi öğretmen, beynindeki dopamin sistemleri sayesinde kendini motive eder, yüreğindeki heyecan kasırgasını öğrencilerinin yüreğinde de estirir. Öğrencide var olan merak, öğrenme ve önemli olma duygularını harekete geçirir. Bakışları, davranışları, konuşması, jest ve mimikleri, vereceği ödüller ile öğrencileri motive eder. Daha doğrusu onların beynindeki dopamin sistemlerini harekete geçirir.

Öğrencileri heyecanlandıracak bir öğrenme sistemi geliştirin. Basitten zora doğru gidin. Ödüller vadederek onları çalışmaya teşvik edin. Çalıştıkları zaman onları cömertçe ödüllendirin. (BEYİN GÜCÜNÜ ETKİLİ KULLANMA SANATI’NDAN)

PAYLAŞ

YORUM YAP